CJ Miljöservice verkar för en bättre miljö genom att arbeta på ett sådant sätt som leder till så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi

  • använder miljövänligt material
  • källsorterar
  • lämnar papper för återvinning
  • väljer leverantörer som strävar efter en bättre miljö
  • utför arbetsuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljön
  • följer de bestämmelser som finns för vår verksamhet
  • minskar vår användning av kemikalier genom att använda mikrofiber
  • har personal som i första hand åker kommunalt till och från arbetet
  • minskar på biltransporterna genom att hela tiden planera flera kundbesök inom samma eller närliggande område